top of page

O mnie

dsc_2682_51146718259_o.jpg

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Polonistyka, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku Diagnoza i  Terapia Psychologiczno-Pedagogiczna, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku Pedagogika
i Psychopedagogika Specjalna
oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i Wychowanie przedszkolne.

Pracę zawodową jako nauczycielka rozpoczęłam w 2006 roku w Ośrodkach Przedszkolnych – Nowa Jakość Edukacji prowadzonych przez Instytut Komeńskiego w Warszawie i lokalne jednostki publiczne przy współpracy z Fundacją Jana Amosa Komeńskiego w Warszawie.
Tam sukcesywnie poszerzałam wiedzę i zdobywałam doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzicami. Od 2015 roku pracuję jako nauczyciel, wychowawca i terapeuta pedagogiczny z dziećmi i młodzieżą w państwowej szkole podstawowej, od 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku.

Moim głównym celem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, terapeutycznych
i profilaktycznych. W codziennej pracy staram się wykorzystywać moje zainteresowania związane z muzyką, sztuką, tańcem, a także psychologią i literaturą. Jestem osobą zorientowaną na nieustanny rozwój i poszukiwanie ożywczych innowacji.


W obliczu wielu zmian jakich doświadczamy i wyzwań z jakimi borykają się dzieci i rodzice w obecnym czasie,  tworzony przeze mnie gabinet wydaje się niezbędną odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie wspomagania szeroko rozumianej edukacji dziecka, a w wymiarze osobistym będzie dodatkowym miejscem realizacji pasji jaką jest edukacja dzieci i młodzieży.

O mnie: O nas

Warsztaty, kursy i szkolenia

(wybrane)

Szkolenie. Depresja u dzieci. Fakty, mity, wskazówki.


Warsztaty. Koncentracja uwagi i pamięć u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.


Webinarium. Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci i młodzieży.

Szkolenie. Terapia ręki z elementami integracji sensorycznej;


Szkolenie. Zaburzenia integracji sensorycznej - wczesna diagnoza i wsparcie dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym;


Szkolenie. Przetwarzanie słuchowe - zabawy i ćwiczenia;


Udział w konferencji. Rola motywacji w nauczaniu zdalnym;


Warsztaty szkoleniowe. Zabawa w teatr – 1;

Warsztaty metodyczne. Jak bawić się muzyką? Aktywizowanie dzieci poprzez zabawę,  śpiew, grę na instrumentach i taniec;

Warsztaty metodyczne Ośrodka Doradztwa metodycznego METRIS. Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej;

Warsztaty szkoleniowe. Jak zachęcić dzieci do podejmowania aktywności artystycznej;


Szkolenie PCEN w Rzeszowie Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły – zasady budowy i realizacji;

Warsztaty Akademii GWO. Specjalne metody na specjalne potrzeby uczniów z trudnościami w nauce;

Uczestnictwo w sieci współpracy i samodoskonalenie nauczycieli. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów;


Warsztaty metodyczne. KLANZA.  Tańce, pląsy i zabawy plastyczne  dla dzieci w wieku przedszkolnym;

Warsztaty metodyczne. W krainie wierszy i piosenek z wykorzystaniem różnych form papieru;


Szkolenia i udział w pilotażowym ogólnopolskim programie. Przedsiębiorcze dzieci;

Szkolenie metodyczne. Współpraca z rodzicami. Kształtowanie poczucia własnej wartości u dziecka;

Szkolenie. Trudne zachowania dziecka. Twórczość dziecka;

 Warsztaty metodyczne. P21 – Twórcze projekty we wczesnej edukacji dziecka;

Warsztaty metodyczne. Jak bawić się muzyką? Aktywizowanie dzieci poprzez zabawę, śpiew, grę na instrumentach i taniec, cz.1;

Kurs doskonalenia zawodowego. Jak prowadzić krótkie warsztaty dla rodziców;

Warsztaty metodyczne. Jak bawić się muzyką? Aktywizowanie dzieci poprzez zabawę, śpiew, grę na instrumentach i taniec, cz.2;


Szkolenie. Diagnoza i obserwacja dziecka;

Warsztaty metodyczne. Wiosna, lato - wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej;

Kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli. Diagnozowanie trudnych  zachowań dziecka. Planowanie działań wspierających jego rozwój;

Szkolenie metodyczne. Wiersze i opowiadania do kreślenia i składania – wiosna; czyli wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii Edukacja przez ruch D. Dziamskiej;


Szkolenie. Praca z programem Dobry Start Przedszkolaka.

Kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli. Metoda projektów badawczych;     

  

Kurs wychowawcy kolonii.

O mnie: Zaplanuj

Publikacje

O mnie: Lista
bottom of page